Address & Phone

159/385, Konnur High Road,
Ayanavaram, Chennai - 600023. Tamil nadu, India

Landmark: Next to Rudran hospital.

+91 9952112131 (Call between 9.00 am to 9.00 pm)

+91 9952112131 (Call between 9.00 am to 9.00 pm)
#159/385, Ground floor & Second floor,
Next to Rudran Hospital, Konnur High Road,
Ayanavaram, Chennai, TN, India